Schärfwerkzeuge

Firma Dolfamex świadczy usługi ostrzenia i regeneracji narzędzi.

Ogólne warunki serwisu ostrzarskiego narzędzi

 1. Regeneracja dla narzędzi o zużyciu większym od 1,0 mm - wycena indywidualna.
 2. Ilość sztuk dla usługi ostrzenia i regeneracji liczona jest dla partii jednakowych narzędzi w jednym wymiarze.
 3. Narzędzia nie będące naszym produktem wykonujemy stosując własną geometrię ostrzy.
 4. Usługi ostrzenia i regeneracji wykonujemy standardowo w zakresie średnic ø 4 ÷ ø 20. Dla pozostałych średnic oraz narzędzi w wykonaniu specjalnym warunki realizacji zamówienia są ustalane indywidualnie z Działem Narzędzi Specjaln
 5. Dostarczone narzędzia podlegają selekcji, której celem jest zaszeregowanie ich do operacji ostrzenia lub regeneracji.
 6. W ciągu 1 dnia roboczego od daty dostarczenia narzędzi do naszej firmy, po przeprowadzeniu selekcji narzędzi, prześlemy ofertę na wykonanie usługi.
 7. Warunkiem rozpoczęcia realizacji usługi jest potwierdzenie warunków przedstawionych w naszej ofercie.
 8. Termin wykonania usługi ostrzenia lub regeneracji wynosi do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia warunków realizacji zamówienia określonych w ofercie.
 9. Dolfamex nie pokrywa kosztów dostarczenia i odesłania narzędzi. Narzędzia prosimy przesyłać na nasz firmowy adres w indywidualnych opakowaniach.
 10. Zastrzegany sobie prawo do odesłania na koszt odbiorcy narzędzi, na których nie będziemy w stanie wykonać usługi.
 11. Usługa ostrzenia ma na celu przywrócenie walorów użytkowych stępionego narzędzia.
 12. Usługa regeneracji polega na skróceniu zużytej lub wykruszonej części roboczej narzędzia i odtworzeniu nowej geometrii czołowej. Do regeneracji kwalifikowane będą narzędzia, których stopień stępienia (wykruszenia) jest większy niż 1,0mm.
 13. Usługi ostrzenia i regeneracji wykonujemy we własnym zakresie na nowoczesnych obrabiarkach CNC gwarantując odtworzenie pierwotnej geometrii ostrzy narzędzi.

 

 

Ceny zawarte w cenniku są cenami netto w PLN za sztukę.